traditional food for Basotho

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report Cancel

hlalosa mefuta e latelang ya dijo tsa setso.Hlalosa metswako e sebediswa le mehato e etswang dijong tse latelang.
1.Lehala
2.Dipolokwe
3.Potele kele Setjabane
4.Talane

0
Sesotho Dikelediflorence 0 Answer 1692 views 0

Leave an answer