Maina mo setswaneng

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report Cancel

Maina mo setswaneng a ka tlhalosiwa ka mofuta wa setlhopha sengwe sa mafoko.Bontsha gore seno se ka diragala jang ka go neela dikai di le 4 tsa gago mme o tlhalose mofuta mongwe le mongwe wa e mene e

0
Setswana abuenglisbeth 0 Answer 1354 views 0

Leave an answer