Report
Question
hlalosa mefuta e latelang ya dijo tsa setso.Hlalosa metswako e sebediswa le mehato e etswang dijong tse latelang. 1.Lehala 2.Dipolokwe 3.Potele kele Setjabane 4.Talane ...

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report Cancel
0
Sesotho Dikelediflorence 0 Answer 1692 views 0